PDF Kitap

Yasin Suresinin Kur’an Ayetleri İle İzahı PDF Kitap

Yasin Suresinin Kur'an Ayetleri İle İzahı PDF Kitap İndir
Bu kitabımızla Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresini Türkçe’ye tercüme ederken bu suredeki ayetler ile aynı konuyu içeren diğer surelerdeki benzer ayetleri karşılaştırarak mana geçişlerini daha kapsamlı tahlil etmeye gayret ettik. Aynı konuyla alakalı benzer ayet-i kerimelerin ifade tarzından ortaya çıkan mânâların incelenmesi sonucunda Kur'an-ı Kerim'in kendi kendini tefsir eden bir mucize olduğunu saptamaya çalıştık. Bu çalışmamızda; birbirine benzeyen ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini oluşturan kelime ve cümle yapılarının ortaya koyduğu müşterek mananın, hüküm çıkarmakta bizleri en doğru sonuca ulaştıracağına ve Kur'an-ı Kerim'in buna işaret eden mucizevi bir yapısı olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce tefsiri ve izahı içerisinde birçok tefsirin bir önceki tefsirlerden alıntı yaparak adeta birbirinin tekrarı olan bu üslubun dışına çıkarak Kur'an-ı Kerim'in kendi kendini açıklayan tarafını ön plana çıkardık. Kur'an-ı Kerim'in, geçmişten geleceğe dünya hayatı ile ahiret yurdu arasındaki geçişleri izah ederken, sadece geleceğe dâir haber veren bir kitap olmadığını, insanlık tarihi açısından on binlerce yıl, kainat tarihi açısından milyarlarca yıl öncesine giderek hem geçmişte yaşanmış hem hâlihazırda yaşanmakta olan hem de gelecekte yaşanacak hâdiseleri haber veren mucizevi bir kitap olduğunu vurgulamaya çalıştık

Post a Comment