PDF Kitap

Yeni Türk Edebiyatında Edebî Dönemler ve Şahsiyetler (1. Kitap) PDF Kitap

Yeni Türk Edebiyatında Edebî Dönemler ve Şahsiyetler (1. Kitap) PDF Kitap İndir
Bu çalışmayı, Eğitim ve Edebiyat Fakültelerinde okuyan ve bu fakültelerdeki Yeni Türk Edebiyatı derslerini alan öğrencilerimizin faydalanabilmesi amacıyla hazırladım. Çalışmada Tanzimat Dönemi, II. Abdülhamit Dönemi, Fecr-i Âti Topluluğu’nun etkin olduğu dönem ve II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki siyasi ve edebî durum hakkında bilgiler verdim, bu dönemlerdeki edebî türlerin nasıl bir gelişim gösterdiğini açıklamaya çalıştım ve bu dönemlerde etkin bir şekilde faaliyet gösteren edebî şahsiyetlerin biyografileri, edebî yaşamları ve eserleri üzerinde durdum. Çalışmadaki bilgilerin tarih aralığını Tanzimat Fermanı ilânı ile (1839) başlatıp Cumhuriyet’in ilânına kadar (1923) olmak üzere belirledim. Dört bölüme ayırdığım çalışmada toplam 70 edebî şahsiyet inceledim. Bu şahsiyetlerin her birinin ürünlerinden -dil ve üslupları hakkında öğrencilerimizde bir intiba oluşturmak amacıyla- örnekler verdim. Ulaştığım bilgiler ve örnek olarak sunduğum metinler için her bölümün sonunda ayrı ayrı kaynakça bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda yayımlamayı düşündüğüm ikinci kitapta Cumhuriyet’in ilânından günümüze kadar olan edebî süreci incelemeyi hedefliyorum. Üniversitede eğitim verdiğim 12 yıl içinde Yeni Türk Edebiyatı derslerine girdiğim öğrencilerimin, ders konularını maddeler hâlinde anlattığımda bu derslerde daha başarılı olduklarını gözlemledim. Çalışmadaki bilgileri bu sebeple maddeler hâlinde sunmaya çalıştım.

Post a Comment

Twitch