PDF Kitap

Yürek Fısıltıları PDF Kitap

Yürek Fısıltıları PDF Kitap İndir
Şiir! Yürek Fısıltıları’nın olgunlaşdırdığı rûhun lisânı, hislerin bestesi, sözün âhenkli raksı. Şiirin rahm’ı; sevdâ’dır, hasret’dir, hüzün’dür, mes’eledir, çile’dir. Hayâtın gel gitleri, sancıları ile hayatdan ve hayâta doğar şiir. Şiir candır, canlıdır, sesden bir varlık gibi yaşar, yaşatır hayâtı. Tefekkür ülkesinin gönül sokaklarında yüreğin kılavuzluğunda dolaşmayan, sevgisiz hasretsiz çilesiz mes’elesiz hayâtın kurak dehlizlerinde başsız ceset gezdiren, rûhun renklerine kör, hissin nağmelerine sağır, dil’siz nâdan şiirden anlamaz. Zîrâ, ilhâmını Yürek Fısıltıları’ndan alan şiir, ehl-i dil’in dili ile konuşur.

Post a Comment

Twitch